تبلیغات
شمیم احکام - پاسخ 1:
پاسخ 1: رود كوچكی كه مقدار كمی آب همواره در آن جاری باشد.
چون در صحرای نزدیك ((جحفه )) رود كوچكی وجود داشت آن را به صحرای غدیر نام نهادند.
Admin Logo
themebox Logo