تبلیغات
شمیم احکام - پاسخ 3:
پاسخ3:نام معروف حادثه عظیم بیعت عمومی مردم با امام علی (ع ) همان غدیر است اما با نامهای دیگری نیز مطرح شده است مانند:
یوم الو لایه (روز اعلام ولایت )
یوم البیعه (روز بیعت )
یوم الدوح (روز بزرگ ، كه حادثه بزرگی در آن رخ داد، یا روزی كه مردم در كنار درختان تنومند صحرای غدیر، از سایه های آن استفاده می كردند و سایبان برای خود درست نمودند.)(2)
Admin Logo
themebox Logo