تبلیغات
شمیم احکام - پاسخ 5:
پاسخ 5: پس از مراسم حج واجب ، كه مسلمانان بلاد اسلامی چون شنیدند، رسول خدا(ص ) در این مراسم شركت دارد، به گونه ای گسترده شركت كردند، و چون آخرین حج رسول خدا(ص ) و در روزهای آخر عمر آن حضرت بود آن را ((حجه الوداع )) نامیدند.
شیخ كلینی روایت كرده است كه حضرت رسول خدا(ص ) بعد از هجرت ده سال در مدینه ماند و حج بجا نیاورد تا آنكه در سال دهم خداوند عالمیان این آیه را فرستاد كه :
و اذن فی الناس بالحج یا توك رجالا و علی كل ضامر یاتین من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم .(4)
(ای رسول خدا! در میان مردم برای سفر حج ندا در ده و همه را به مراسم حج فراخوان تا مردم پیاده و سواره و از راه دور بسوی تو آیند) پس امر كرد رسول خدا(ص ) مؤ ذنان را كه با آواز بلند به مردم اطلاع دهند كه رسول خدا(ص ) در این سال به حج می رود.
Admin Logo
themebox Logo