تبلیغات
شمیم احکام - پاسخ 13:
پاسخ 13: چون رسول خدا(ص ) از گروه های مخالف اطلاع داشت ، و از توطئه های سیاسی ، نظامی آنان باخبر بود، و می دانست كه برای بدست گرفتن حكومت و قدرت سیاسی جامعه برخی پیمان سیاسی نظامی امضاء كردند و برخی دیگر با یكدیگر هم سوگند شده تا پس از پیامبر (ص ) قدرت را بدست گیرد كه خود فرمود:
و سالت جبرئیل (ع ) ان یستعفی لی السلام عن تبلیغ ذلك الیكم ، ایها الناس لعلمی بقله المتقین ، و كثره المنافقین ،و ادغال الاثمین ،و حیل المستهزئین بالاسلام (9)
(از جبرئیل ((درود خدا بر او باد)) در خواست كردم ، تا مرا از اعلام ولایت علی (ع ) معاف بدارد، زیرا ای مردم می دانم كه تعداد پرهیزكاران اندك ، و شمار منافقان فراوان است ، و گنهكارانی پر فریب ، و نیرنگ كارانی كه اسلام را مورد استهزاء قرار می دهند وجود دارند.
Admin Logo
themebox Logo