تبلیغات
شمیم احکام - پاسخ 15:
پاسخ 15 : چون نبوت و رسالت بدون امامت و رهبری ، دوام نمی آورد و ره آورد رسالت بر باد می رود، تهدید كرد كه :((و ان لم تفعل فما بلغت رسالته )).(10)
(اگر امروز برای امام علی (ع ) و یازده امامان دیگر از فرزندان آن حضرت بیعت نگیری ، رسالت خود را ناقص گذاشته ای ).
Admin Logo
themebox Logo