تبلیغات
شمیم احکام - پاسخ 18:
پاسخ 18:از مردم خواست تا به امامت امام علی (ع ) و یازده امام دیگر از فرزندان او ایمان آوردند، و اعتراف كنند. و سپس با امام علی (ع ) بیعت كنند و آنگاه پیام آن حادثه عظیم را در شهر و دیار خود به فرزندان و خویشاوندان خود برسانند تا غدیر فراموش نشود فرمود:
معاشرالناس ! انی ادعها امامه و واراثه فی عقبی الی یوم القیامه ، و قد بلغت ما امرت بتبلیغه ، حجه علی كل حاضر و غائب و علی كل احد ممن شهد اولم یشهد، ولدااولم یولد، فلیبغ الحاضر الغائب ، و الوالد الولد یوم القیامه
 من امامت علی (ع ) را در میان شما باقی می گذارم كه ماءمور ابلاغ آن بوده ام به شما رسانده ام ، كه حجت آشكاری بر هر حاضر و غائب است . به آنها كه امروز با هستند. و آنان كه در این جمعیت نیستند. آنان كه هم اكنون از مادر متولد شدند یا در آینده متولد خداهند شد. پس بر حاضران در صحنه غدیر، واجب است كه امر الهی را به دیگران كه حضور ندارند برسانند، و بر پدران واجب است كه حماسه غدیر را به فرزندان خود تا قیامت بشناسند.)
Admin Logo
themebox Logo