تبلیغات
شمیم احکام - پاسخ 21:
پاسخ 21: 1 از همگان خواست تا به امامت دوازده امام اعتراف كنند.
2 از همگان خواست تا به امام علی (ع ) بیعت كنند.
3 از همگان خواست تا از فرمان علی (ع ) سرپیچی نكنند كه فرمود:
معاشرالناس ! انی ادعها امامه ، و وراثه فی عقبی الی یوم القیامه ، و قد بلغت ماامرت بتبلیغه ، حجه علی كل حاضر و غائب ، و علی كل احد ممن شهد اولم یشهد، ولد اولم یولد فلیبلغ الحاضر الغائب ، و الوالد الولد الی یوم القیامه .
ها: امامت علی و فرزندان او را تا روز قیامت در میان شما باقی می گذارم و من به آنچه نسبت به ابلاغ ولایت ماءمور بودم به شما رساندم كه بر هر انسان حاضر و غائبی ، و بر هر شاهد و غیر شاهدی ، و بر هر كس كه تا كنون متولد شده یا نشده حجت تمام شده است . پس باید حاضران به غائبان ، و پدران به فرزندان تا روز قیامت مسئله امامت علی و فرزندانش را بازگو نمایند.
Admin Logo
themebox Logo